EST           ENG     
 
 
Tutvustus
Liikmed ja esindatavad
Info muusika kasutajatele
Eesti Muusikaauhinnad
Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad
Kontakt
 
Info muusika kasutajatele
Prindi

Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse §72 kohustab kõiki kaubanduslikul eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle koopia kasutajaid selle mis tahes üldsusele suunamise eest maksma õiglast tasu iga sellise suunamise eest.

Fonogrammitootjad võivad teostada oma õigusi individuaalselt või kollektiivselt ehk kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu. EFÜ kui fonogrammitootjate kollektiivse esindamise organisatsioon Eestis aitab fonogrammitootjatel nende fonogrammide kasutamise eest õiglast tasu koguda, pidades läbirääkimisi ja sõlmides lepinguid fonogrammide kasutajatega. 
 
EFÜ teeb koostööd Eesti Esitajate Liiduga (EEL) ning lähtuvalt kasutuse valdkonnast maksab muusika kasutaja tasu ainult ühele organisatsioonile, kes jaotab tasu nii esitajate kui fonogrammitootjate vahel. Esitajad ja fonogrammitootjad teostavad fonogrammi üldsusele suunamisel tekkivat tasu saamise õigust ühiselt, kuid autoritest eraldi. Fonogrammi üldsusele suunamisel (nt avalikul esitamisel) peab muusika kasutaja sõlmima kaks lepingut – ühe Eesti Autorite Ühinguga (EAÜ) ja teise EFÜ-ga või EEL-iga.
 
Tasu maksmine toimub vastavalt kehtestatud tariifidele. Tasu määrad on avaldatud EFÜ veebilehel (www.efy.ee/index.php?page=96) ja need on ühetaolised kõikide isikute suhtes.

 
 
Eesti Fonogrammitootjate Ühing  Poordi 1-32, 10156 Tallinn  efy(ät)efy.ee  Web disain