Info muusika kasutajatele

Eesti Vabariigi autoriõiguse seaduse §72 kohustab kõiki kaubanduslikul eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle koopia kasutajaid selle mis tahes üldsusele suunamise eest maksma õiglast tasu iga sellise suunamise eest.

Fonogrammitootjad võivad teostada oma õigusi individuaalselt või kollektiivselt ehk kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu. EFÜ kui fonogrammitootjate kollektiivse esindamise organisatsioon Eestis aitab fonogrammitootjatel nende fonogrammide kasutamise eest õiglast tasu koguda, pidades läbirääkimisi ja sõlmides lepinguid fonogrammide kasutajatega. 
 
Fonogrammitootjad ja esitajad teostavad fonogrammi üldsusele suunamisel tekkivat tasu saamise õigust ühiselt, kuid autoritest eraldi. Fonogrammi avalikul esitamisel peab kasutaja sõlmima kaks lepingut - ühe Eesti Autorite Ühinguga ja teise Eesti Fonogrammitootjate Ühingu/Eesti Esitajate Liiguga.
 
Tasu maksmine toimub vastavalt kehtestatud tariifidele. Tasu määrad on avaldatud EFÜ veebilehel (www.efy.ee/index.php?page=96) ja need on ühetaolised kõikide isikute suhtes.