Tutvustus

Eesti Fonogrammitootjate Ühing (EFÜ) on fonogrammitootjate kollektiivse esindamise organisatsioon Eestis.

EFÜ loodi 9. märtsil 1998 aastal. EFÜ peamiseks ülesandeks on fonogrammitootjate varaliste õiguste kollektiivne teostamine, st fonogrammide (salvestatud muusika) kasutajatega lepingute sõlminine, fonogrammide kasutamise eest tasu kogumine ja õiguste omajatele väljamaksmine. EFÜ on vahelüliks muusika kasutajate ja tootjate vahel, aidates muusika kasutajatel lihtsalt ja mugavalt maksta Autoriõiguse seadusega ettenähtud tasu muusika tootjatele nende loomingu kasutamise eest.

EFÜ esindab nii Eesti kui välisriikide fonogrammitootjaid ja teeb koostööd välismaiste fonogrammitootjate esindusorganisatsioonidega, sh Rahvusvahelise Fonogrammitootjate Föderatsiooniga IFPI.

NB! EFÜ aadress on muutunud, uueks aadressiks on Poordi 1-32, 10156 Tallinn. EFÜ kontor paikneb hoone II korrusel, fonolukul valida Büroo 32 (EFÜ)